Regler i

Kongegolf

KONGEGOLF kan kun tilbydes fuldtidsmedlemmer

Tilmelding foregår via Golfbox Turneringsmodul

Ordningen er kun åben for spil mellem 1. maj og 31. oktober for at sikre at der ikke sker sæsonprægede belastninger af banerne.

Klubbens fortrinsret for medlemmer eller begrænsninger for greenfee gæster i bestemte tidsrum skal respekteres. Der kan højst begrænses for fire timer i weekender og helligdage.

Klubbens blokeringer skal respekteres

Ordningen kan kun benyttes ved booking via Golfbox, og kan således ikke bruges til f.eks. gruppearrangementer. Undtaget herfra er officielle klubber i klubben.

Der indføres en karensperiode, så spillere der skifter klub fra en KONGEGOLF klub til en anden, ikke kan deltage i ordningen fra datoen for klubskiftet og det følgende kalenderår. Klubberne kan i fællesskab dispensere herfra.

Ordningen kan benyttes til betaling af greenfee ved deltagelse i turneringer.