Regler

KONGEGOLF kan kun tilbydes fuldtidsmedlemmer

Tilmelding til ordningen skal ske senest 15. april for årets sæson. Ved senere tilmelding pålægges gebyr kr. 50.

Tilmelding foregår via Golfbox Turneringsmodul

Spillerne har pligt til at medbringe KONGEGOLF bagmærke og DGU kort. Har man glemt det betales normal greenfee.

Ordningen er kun åben for spil mellem 1. maj og 15. oktober for at sikre at der ikke sker sæsonprægede belastninger af banerne.

Klubbens fortrinsret for medlemmer eller begrænsninger for greenfee gæster i bestemte tidsrum skal respekteres. Der kan højst begrænses for fire timer i weekender og helligdage.

Klubbens blokeringer skal respekteres

Ordningen kan kun benyttes ved booking via Golfbox, og kan således ikke bruges til f.eks. gruppearrangementer. Undtaget herfra er officielle klubber i klubben.

Ordningen kan ikke benyttes mellem solopgang og 11:59 i weekender og på helligdage.

Der indføres en karensperiode, så spillere der skifter klub fra en KONGEGOLF klub til en anden, ikke kan deltage i ordningen fra datoen for klubskiftet og det følgende kalenderår.

Ordningen kan ikke benyttes til betaling af greenfee ved deltagelse i turneringer.